Rozvozy sme sa rozhodli realizovať vlastným autom, nakoľko nami požadované kritéria neboli naplnené zo strany kuriérskych služieb.
Najmä časový harmonogram a osobný prístup k zákazníkovi. Koncept Varila kašičku je orientovaný na podporu prírody a okolia.
Naše zálohované sklenené zero waste balenia sú toho dôkazom. Voľba automobilu na rozvozy bola v podobnom duchu s citom pre šetrné zaobchádzanie k prostrediu.
Zaobstarali sme si použité ale vo výbornom stave auto Fiat Qubo NaturalPower CNG. Výhody sú aj ekonomické ale najmä hlavný rozdiel je vo výrazne lepších emisiách.


 

 


 

  • Spaľovaním CNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice (sadze).
  • CNG produkuje menej škodlivých skleníkových plynov, najmä oxidov síry (-99 %), oxidov dusíka (-75 %), oxidov uhlíka (-50 %),
    polyaromatických uhľovodíkov (-45 %) a pevných častíc (-86 %).
  • CNG má veľmi dobré antidetonačné vlastnosti (oktánové č. 130), chod motora je tak tichší.
  • Pri prípadnom úniku sa zemný plyn rozptýli v atmosfére a tak nedôjde k znečisteniu pôdy, povrchových a podzemných vôd.
  • Väčšia bezpečnosť – systémy CNG podliehajú prísnym normám. Vzhľadom k vysokým pracovným tlakom CNG bezpečnosti vozidiel je
    venovaná zvýšená pozornosť a výsledkom je bezpečnejší spôsob uloženia pohonných hmôt v tlakových nádobách.
  • CNG autá vykazujú zníženie hladiny hluku o 10-15 dB.

 

10 - 19 ks kaší

20 - 39 ks kaší

Obchod
Objednať nad 40 ks
Menu